"Życie krótkie, nauka sztuki długa, doświadczenie mylne, wyrokowanie (diagnozowania) trudne..." Hipokrates

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani umieszczeniem artykułu lub informacji, prenumeratą lub reklamą w czasopiśmie - proszę napisać. Już dziś możemy podjąć współpracę!
Napisz e-mail

Numer aktualny

Nr 3/2020, lipiec-sierpień-wrzesień


W najnowszym numerze:

Wieloaspektowa rehabilitacja – poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych ruchowo – cz. 1

Rehabilitacja kończyny górnej po udarze mózgu

Fizjoterapia jako forma pomocy w wybranych chorobach cywilizacyjnych

Roboty pomagają przekraczać „niemożliwe”

...i wiele innych...

Dla-autorów-poradnik-01
Wyroby Medyczne 3/2020

Numer czasopisma do czytania...

2020_05_29_Kredos

Polecamy...

2020_05_29__TSwP

Polecamy...

Baner_MM_900x168-198

Polecamy...