O czasopiśmie

Działy tematyczne kwartalnika:


przegląd rynku, aparatura i instrumenty medyczne, wyposażenie placówek medycznych, dezynfekcja i sterylizacja, telemedycyna i teleopieka, rozwiązania IT, materiały jednorazowe, suplementy, usługi dla sektora, targi i konferencje.

Informacje techniczne:


Cykl wydawniczy: 4 wydania w roku

Zasięg: ogólnopolski

Nakład: 5000 egzemplarzy

Dystrybucja: prenumerata, Garmond Press, Kolporter, oraz wysyłka rotacyjna, a także na związanych z branżą targach, seminariach i konferencjach.